Wij, SPIERINGS VERZEKERINGEN te Zevenbergen, zijn adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Het is onze doelstelling om bestaande- en nieuwe cliënten een deskundig advies te geven over vele vormen van verzekeringen, hypotheken, financieringen, sparen en een aantal aanverwante financiële producten.

Voor u biedt het een extra zekerheid dat u te maken heeft met een deskundig en betrouwbaar assurantiekantoor. Wij zijn in het bezit van de verplichte vakdiploma's. Wij kennen onze cliënten persoonlijk, daardoor kunnen we snel en adequaat inspelen op veranderingen in de markt en/of in de persoonlijke omstandighedenvan onze cliënten.

Verder spannen wij ons in, om samen met u, een inventarisatie te maken van de risico's waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico's verzekerd zouden moeten worden.

Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen de maatschappijen waar de verzekeringen ondergebracht worden.
Wij streven naar een duurzame relatie tussen u en ons kantoor, waarbij wij trachten het totale verzekeringspakket van u te mogen verzorgen (z.g. totaal relatie).

Wij hebben ons geconformeerd aan de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI).