GIDI ADVIESWIJZER SPIERINGS VERZEKERINGEN

Middels deze advieswijzer willen wij u inzicht geven in hetgeen ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten.
Wij hopen u een goed beeld te schetsen van wie wij zijn, wat wij voor u doen, aan welke kwaliteitseisen wij willen voldoen en onze werkwijze.
Ook de bedrijfstak stelt hoge eisen aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.
Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een gedragscode opgesteld.
Deze code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal moeten voldoen bij de advisering van de consumenten. Door u op deze wijze te informeren, conformeren wij ons aan de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). De complete tekst van deze Gedragscode kunt u bij ons opvragen of downloaden via deze link.